Organigram

Organigram en organogram hebben allebei de betekenis 'schematische voorstelling van een organisatie'. Het staat de gebruiker dus vrij om te kiezen, maar het is raadzaam om binnen één tekst consequent hetzelfde woord te gebruiken. Alternatieven zijn organisatieschema en organisatiestructuur. bron https://taaladvies.net

Komt eraan, nog even geduld!

 

Missie
Bestuur
Clubinfo
Historiek
Huishoudelijk reglement
Organigram