VW Hamme

Aanspreekpersoon integriteit

Wie zijn onze API en hoe kan je bij hen terecht?

Joos Dominique

+32 474 58 60 06

Michiels Jan

+32 477 77 82 17

Van Boven Els

+32 476 37 82 49

Samira Bouazzaoui

+32 472 83 54 06

Jij, als speler, ouder, trainer, bestuurder of medewerker van VW Hamme kan bij hen steeds terecht met een vraag, vermoeden of een klacht over seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. Je kan in alle discretie bellen naar deze personen en zij helpen je graag verder. Ze zullen ook regelmatig aanwezig zijn op de club waar je hen steeds kan aanspreken, maar als je hen vooraf belt kunnen jullie samen een gepast moment en plaats afspreken voor een babbel.
Als Club-Api zullen deze personen steeds luisteren naar je vraag of verhaal en jouw melding in alle discretie behandelen. Ze leggen je ook de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing uit. Dit doen we steeds volgens het protocol van Voetbal Vlaanderen.

Wat is de functie van de API?

Een aanspreekpersoon Integriteit (API) binnen een sportclub of federatie is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of racisme. De API zorgt ook voor een duidelijke opvolging van incidenten.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Een API beschikt over empathie, luistert en stelt het verhaal in vraag.
  • Aanpak: De API neemt elke vraag of melding ernstig. De API – eventueel bijgestaan door een noodteam – volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol). Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het vaak niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar deskundigen (hulpverlening, politie, justitie…).
  • Preventie en ondersteuning bestuur: In samenwerking met het bestuur zorgt de API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de API, en voor bewustmaking in verband met gedragscode(s). De API blijft op de hoogte en geeft informatie van en geeft informatie en advies door aan het bestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Voor wat is een API niet bevoegd?

  • Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
  • Onderzoeksrechter: moet niet achter alle feiten aangaan of bewijsmateriaal verzamelen
  • Journalist: moet niet iedereen informeren wie nieuwsgierig is
  • Bestuurder: heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar enkele een adviserende rol