VW Hamme

Hoe de jeugd van VW Hamme
doorgestroomd wordt naar de A-Kern

Visie eerste ploeg

De club heeft de ambitie om op termijn een stabiele doorstroming van eigen jeugd te creëren naar het eerste elftal van 1 à 2 jeugdspelers per seizoen.

Dit proces start vroeg en is niet definitief. Talent en attitude spelen uiteraard een belangrijke rol.

Het ligt in de bedoeling om een complete speler af te leveren voor de uiteindelijke doorstroming. Gedurende het volledige proces is de technische staf op verschillende niveaus betrokken worden er verschillende personen bij betrokken uit de technische staf om het geheel permanent te evalueren.  Tevens wordt er steeds informatief overleg gepleegd met de teamtrainers om de selecties af te toetsen. Vanaf de postformatie worden ook de hoofdcoach en zijn assistenten betrokken in het proces. Het volledige proces staat onder toezicht van de sportief manager en zijn assistent. Het proces wordt ook besproken tijdens de vergadering van het sportief comité.

Definitie eigen jeugd

De club heeft de ambitie om op termijn een stabiele doorstroming van eigen jeugd te creëren naar het eerste elftal van 1 à 2 jeugdspelers per seizoen.

Dit proces start vroeg en is niet definitief. Talent en attitude spelen uiteraard een belangrijke rol.

Het ligt in de bedoeling om een complete speler af te leveren voor de uiteindelijke doorstroming. Gedurende het volledige proces is de technische staf op verschillende niveaus betrokken worden er verschillende personen bij betrokken uit de technische staf om het geheel permanent te evalueren.  Tevens wordt er steeds informatief overleg gepleegd met de teamtrainers om de selecties af te toetsen. Vanaf de postformatie worden ook de hoofdcoach en zijn assistenten betrokken in het proces. Het volledige proces staat onder toezicht van de sportief manager en zijn assistent. Het proces wordt ook besproken tijdens de vergadering van het sportief comité.

Pré-postformatie en postformatie

Vanuit de pré-postformatie krijgen spelers de kans zich te bewijzen en door te stromen naar de postformatie.

Via de postformatie worden per seizoen 7 à 8 spelers geïntroduceerd bij de reserveploeg. Zij maken zo eveneens kans om deel uit te maken van het eerste elftal.

​Trainen en integratie

Het is een bewuste keuze om de U19IP, de beloften en de A-kern zoveel als mogelijk gelijktijdig te laten trainen. Op die manier kunnen de betrokken trainers op regelmatige basis overleggen omtrent de vooruitgang van talentvolle spelers en doorschuiven waar mogelijk.

De spelers van de eerste ploeg worden eveneens geïntegreerd in de jeugdopleiding door hen als scheidsrechter in te zetten bij tornooien. Zij kunnen eveneens ingezet worden als hulptrainer enz..

De coaches van het eerste elftal beleggen regelmatig met de volledige sportieve cel vergaderingen met de trainers van de pré-post- en postformatie en TVJO waarin overleg wordt gepleegd en waarbij men mee de lijn bewaart die nodig is om spelers klaar te stomen voor de A-ploeg.

We werken met zowel spelers als staf op lange termijn, ook de coach van het eerste elftal. Op die manier creëren we continuïteit en stabiliteit, welke ook de resultaten zijn.

Doorstromingsproces

De visie en strategie inzake de doorstroming van de eigen opgeleide spelers naar de A-kern verloopt volgens een welbepaald doorstromingsproces hetwelk zeer intensief wordt opgevolgd door de voltallige sportieve cel en reeds start bij de jeugdopleiding.

Binnen de club wordt in samenspraak met de coach van het eerste elftal een aantal spelersprofielen opgesteld waaraan een speler moet voldoen om te kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Tijdens de opleiding wordt er oefenstof voorzien om een speler te laten doorstromen naar één van de uitgeschreven profielen.

I. Onderbouw

Het proces start in de onderbouw met de opleiding van de jeugdspelers consequent met onze opleidingsvisie

II. Middenbouw

Vanaf de leeftijdscategorie U12 en U13 wordt intensief uitgekeken naar talentvolle spelers om de spelerskern richting de bovenbouw voldoende te stofferen.

III. Pre-postformatie

Vanaf U14 komen deze talenten dan terecht in de pré-postformatie. Deze groep traint maandelijks apart en speelt ook maandelijks een wedstrijd 11vs11.

IV. Postformatie

Na de pré-postformatie is het de bedoeling dat deze spelers verder doorgroeien naar de postformatie, dat zijn dan de betere spelers van U16, U17 en eerstejaars U19. Deze groep traint ook maandelijks één keer apart en speelt ook maandelijks een wedstrijd.

V. BELOFTEN

Na de postformatie stromen de beste spelers door naar de beloften. Deze groep traint steeds samen op hetzelfde moment als de A-kern, wat het makkelijk maakt om spelers die goed bezig zijn en progressie maken te laten meetrainen met de A-kern. De beloften worden dan op hun beurt aangevuld met de betere spelers van U19.

VI. A-KERN

De beste spelers worden opgenomen in de wedstrijdkern van de  A-ploeg om te kunnen genieten van invalbeurten en zo opnieuw stappen te zetten.