VW Hamme

Richtlijnen voor ouders

Ouders langs de zijlijn

 1. Moedig het team aan maar laat het coachen over aan de trainers.
 2. Gebruik geen schunnige of oproerende taal.
 3. Gesprekken over uw kind vinden normaal enkel plaats tijdens de evaluatiegesprekken. Is er toch een dringend probleem maak een afspraak met de betreffende persoon na een training.
 4. Onderscheid je in positieve zin van andere clubs door je gedrag, houding en positivisme.
 5. Vermijd emotionele reacties ten opzichte van trainer, scheidsrechter, andere spelers.
 6. Toon respect voor de tegenstander.
 7. Langs het kunstgrasveld geldt een algemeen rookverbod

Thuis

 1. Let samen met uw kind op rust en voeding (onzichtbare training!)
 2. Geef voetbal de juiste plaats in uw gezin! De sportieve ontwikkeling is belangrijk maar ook de school, het gezinsleven en het algemeen welbevinden van het kind moet centraal staan.
 3. Toon belangstelling voor de sport en ga regelmatig supporteren.
 4. Leg geen overdreven druk op je kind. Na de wedstrijd is luisteren naar je kind belangrijker dan zelf te spreken!
 5. Stimuleer uw kind om de trainingen en aanwijzingen stipt op te volgen.
 6. Luister naar uw kind! Probeer signalen van overbelasting, kwetsuren of psychosociale problemen zo snel mogelijk te detecteren en te melden aan de trainer.
 7. Stimuleer uw kind in een sportieve houding t.o.v. scheidsrechters, trainers, medespelers en tegenstanders.
 8. Leer uw kind om zelfstandig zijn uitrusting samen te stellen en te controleren op volledigheid. Dit is een leerproces!
 9. Sociale media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. VW Hamme vraagt loyaliteit t.o.v. de club.
 1. Het in discretie brengen van de club is uit den boze!

Dit charter is onderdeel van het sportieve en extra sportieve beleidsplan van VW Hamme. Het moet de goede werking van de club, in al zijn facetten , in goede banen leiden en misverstanden uit de wereld helpen. Wie zijn kind aansluit bij de club gaat akkoord met de afspraken in de charters.

Hou er rekening mee dat het niet volgen van de richtlijnen in dit charter gevolgen kan hebben voor uw kind!

Contacteer het jeugdbestuur bij eventuele vragen (jeugd@vwhamme.be).

Welke ouder ben jij?