Missie

Sinds haar oprichting in 1908 streeft de club ernaar om mensen een gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding aanbieden waarbij wordt gestreefd naar een hoogwaardige voetbalopleiding voor speler en trainer op elk niveau.

Thans wordt de nadruk gelegd op doorstroming van eigen jeugdspelers naar de A-kern.

De club streeft er eveneens naar om met haar eerste ploeg te kunnen doorstoten naar een hoger niveau.

Visie

Met stamnummer 211 is Vigor Wuitens Hamme (VW Hamme) een club die tot de voetbal-aristocratie van dit land behoort. VW Hamme is ondertussen een vaste waarde geworden binnen het Belgische amateurvoetbal en interprovinciaal voetbal en heeft de ambitie dat ook te blijven.

VW Hamme wil tegelijk ook een lokale familieclub zijn, waar jonge spelers uit eigen jeugd en eigen streek volop hun kans krijgen en waarbij steeds meer gezocht wordt naar een sterk samenwerkingsverband met de andere Hamse voetbalclubs.

Een club die wil steunen op een stabiele structuur waarin alle aspecten van het voetbalgebeuren zo deskundig mogelijk worden aangepakt. Een club die op het veld niet louter kiest voor het resultaat, maar verzorgd en aanvallend voetbal wil brengen waarmee de toeschouwers worden verwend.

VW Hamme is een traditieclub, die ambitie koppelt aan een gezond financieel beheer en dit met de inzet van vrijwilligers, spelers, ouders, sportieve staf, supporters en het bestuur. Het geheel is groter dan de som van de delen, dat geldt zeker ook in de amateursport!

Als vereniging met uitgesproken sociale functie wil VW Hamme zowel het regionale bedrijfsleven en andere Hamse verenigingen maximaal betrekken bij al zijn initiatieven – en dit in nauwe samenwerking en overleg met de gemeente Hamme.

Voetbal is immers niet alleen een drijfveer om mensen dichterbij te brengen, maar ook een hefboom en uithangbord om onze gemeente en zijn troeven een bredere naambekendheid en nationale uitstraling te geven.

Samen maken we van Vigor Wuitens Hamme een club die niet alleen met fierheid terugkijkt op zijn rijke geschiedenis, maar ook zelfverzekerd bouwt aan een duurzame toekomst voor zichzelf en de regio.

Met de vernieuwde infrastructuur en accommodatie wil de club nog betere sportmogelijkheden aanreiken voor elke leeftijdscategorie, jeugd en senioren. Vanuit een brede instroom wil de club jeugdspelers opleiden zodat zij kunnen doorstromen tot de A-kern van onze club of een club die op amateurniveau speelt.

Samenvattend: onze missie/visie belichaamt het DNA van onze club, nl een voetbalclub met traditie en prioritaire aandacht voor:

  • verzorgde jeugdopleiding voor spelers hoofdzakelijk uit de regio waarbij wordt gestreefd naar doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern
  • bestuur en dagelijks beleid door een team van lokale medewerkers, ouders, vrijwilligers en

bedrijfsleiders

  • gedragen door ondernemingen uit onze regio
  • samenwerking met andere (voetbal)verenigingen uit Hamme
  • ambitie, onderbouwd door een gezond financieel beleid
  • ondersteuning en nauw overleg met gemeente Hamme

De Geschiedenis

Waar het allemaal begon

VW Hamme heeft een rijke geschiedenis die niet door iedereen gekend is om meer te weten over de geschiedenis van onze prachtige club kun je onze volledige club geschiedenis lezen.